HOME CONTROL ISRAEL : אווירה מושלמת בבית עם שילוב אידיאלי של ,חשמל חכם , שליטה ובקרה,סאונד, וידאו, אור, וטמפרטורה

ללחוץ על הכפתור הנכון, להתרווח וליהנות מאווירה מושלמת עם שילוב אידיאלי של סאונד, וידאו, אור, וטמפרטורה.
Home control מטמיעה חשמל חכם, לניהול ושליטה במערכות הבית, מתוך הבנה כי בית חכם הוא זה שבו הדיירים נהנים מהטכנולוגיה ולא משועבדים לה. עוד בשלב הבנייה או השיפוץ אנחנו פוגשים את בעלי הבית והאדריכלים, לומדים את צורכיהם, ומטמיעים מערכת מתקדמת להפעלת מכשירי החשמל והאלקטרוניקה מתוך הקפדה על מינימום כפתורים, מקסימום נוחות והתאמה לסגנון העיצובי של הבית ולסגנון החיים של דייריו. בעזרת ידע, ניסיון ויצירתיות נתאים פתרונות חשמל חכם גם לבתים שאינם בבנייה או בשיפוץ מתוך התחשבות במגבלות המרחב הבנוי.

המערכות שאנו מתקינים הן של היצרנים והמותגים הטובים ביותר :


Home Control מביאה סוף סוף את חוד החנית בעולם בפיתוח בקרים ופאנלים לבית החכם חברת HDL.
HDL LOGO


מערכות אודיו ווידאו:
Panasonic, Sony, Yamaha, Philips, Pioneer, B&O, B&W, Onkyo ועוד.

מערכות שליטה ובקרה:
Proficient, Niles, Xantech, Sonance, Philips Pronto, RTI, Crestron, iRidium Mobile. 

ללחוץ על הכפתור הנכון, להתרווח וליהנות מאווירה מושלמת עם שילוב אידיאלי של סאונד, וידאו, אור, וטמפרטורה.
Home control מטמיעה חשמל חכם, לניהול ושליטה במערכות הבית, מתוך הבנה כי בית חכם הוא זה שבו הדיירים נהנים מהטכנולוגיה ולא משועבדים לה. עוד בשלב הבנייה או השיפוץ אנחנו פוגשים את בעלי הבית והאדריכלים, לומדים את צורכיהם, ומטמיעים מערכת מתקדמת להפעלת מכשירי החשמל והאלקטרוניקה מתוך הקפדה על מינימום כפתורים, מקסימום נוחות והתאמה לסגנון העיצובי של הבית ולסגנון החיים של דייריו. בעזרת ידע, ניסיון ויצירתיות נתאים פתרונות חשמל חכם גם לבתים שאינם בבנייה או בשיפוץ מתוך התחשבות במגבלות המרחב הבנוי.

המערכות שאנו מתקינים הן של היצרנים והמותגים הטובים ביותר:


Home Control מביאה סוף סוף את חוד החנית בעולם בפיתוח בקרים ופאנלים לבית החכם חברת Smart HDL.
Smart HDL Logo


מערכות אודיו ווידאו:
Panasonic, Sony, Yamaha, Philips, Pioneer, B&O, B&W, Onkyo ועוד.

מערכות שליטה ובקרה:
Proficient, Niles, Xantech, Sonance, Philips Pronto, Crestron, AMX. 

ללחוץ על הכפתור הנכון, להתרווח וליהנות מאווירה מושלמת עם שילוב אידיאלי של סאונד, וידאו, אור, וטמפרטורה.
Home control מטמיעה חשמל חכם, לניהול ושליטה במערכות הבית, מתוך הבנה כי בית חכם הוא זה שבו הדיירים נהנים מהטכנולוגיה ולא משועבדים לה. עוד בשלב הבנייה או השיפוץ אנחנו פוגשים את בעלי הבית והאדריכלים, לומדים את צורכיהם, ומטמיעים מערכת מתקדמת להפעלת מכשירי החשמל והאלקטרוניקה מתוך הקפדה על מינימום כפתורים, מקסימום נוחות והתאמה לסגנון העיצובי של הבית ולסגנון החיים של דייריו. בעזרת ידע, ניסיון ויצירתיות נתאים פתרונות חשמל חכם גם לבתים שאינם בבנייה או בשיפוץ מתוך התחשבות במגבלות המרחב הבנוי.

המערכות שאנו מתקינים הן של היצרנים והמותגים הטובים ביותר:


Home Control מביאה סוף סוף את חוד החנית בעולם בפיתוח בקרים ופאנלים לבית החכם חברת Smart HDL.
Smart HDL Logo


מערכות אודיו ווידאו:
Panasonic, Sony, Yamaha, Philips, Pioneer, B&O, B&W, Onkyo ועוד.

מערכות שליטה ובקרה:
Proficient, Niles, Xantech, Sonance, Philips Pronto, Crestron, AMX.